en:Vodka pasta sauces

营养成分

已知营养成分的28类0产品的平均营养成分(29产品之外)

营养成分
营养成分 已售出的
对于 100 克 / 100 毫升
标准方差 最小 百分之十 中间值 百分之九十 最大数量
能量 353 kj
(85 kcal)
89 kj
(21 kcal)
146 kj
(35 kcal)
251 kj
(60 kcal)
335 kj
(80 kcal)
519 kj
(124 kcal)
690 kj
(165 kcal)
脂肪 5.14 g 2.27 g 0.88 g 2.65 g 4.84 g 10.6 g 14.2 g
饱和脂肪 1.94 g 0.989 g 0 g 0.83 g 1.61 g 3.66 g 5.51 g
反式脂肪 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g
胆固醇 9.08 mg 6.52 mg 0 mg 0 mg 8 mg 20 mg 31 mg
碳水化合物 7.34 g 1.22 g 4.42 g 5.51 g 7.2 g 9.68 g 11.2 g
3.98 g 1.13 g 1.77 g 2.36 g 4.03 g 6.77 g 7.5 g
膳食纤维 1.47 g 0.368 g 0.6 g 0.8 g 1.6 g 1.8 g 2.4 g
蛋白质 1.96 g 0.531 g 0.83 g 1.53 g 1.77 g 3.2 g 4.42 g
食盐 0.935 g 0.145 g 0.265 g 0.752 g 0.9 g 1.27 g 1.68 g
维生素A 172 µg 77 µg 48 µg 72 µg 188 µg 307 µg 398 µg
维生素C(抗坏血酸) 6.92 mg 4.03 mg 0 mg 0 mg 8 mg 14.4 mg 15.9 mg
37.6 mg 16.5 mg 16 mg 16 mg 40 mg 65 mg 83 mg
0.671 mg 0.294 mg 0 mg 0.29 mg 0.64 mg 1.27 mg 2.13 mg

分类为en:Vodka pasta sauces的产品

这些结果内容的永久链接可以通过电子邮件发送或者网络共享