Croustillant chocolat - Bjorg - 500 g

条形码: 3229820160672 (EAN / EAN-13)

产品特点

成分

→ 成分按照重要性排列(数量)

成分列表::
Flocons d'avoine* complet (34 %), flocons de blé* complet (17 %), sucre de canne* non raffiné 12 %, chocolat noir* 10 % (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*), céréales extrudées* (farine de riz*, farine de malt d'orge*, sel de mer), farine de blé*, huile de tournesol oléique*, graines de lin* 3,5 %, noix de coco* râpée. * Ingrédients biologiques

成分或产品可能导致过敏或不耐受: 麸质, fr:avoine

痕迹: , 坚果, 芝麻, 大豆类制品

分析成分:
Palm oil free Maybe vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

NOVA group

加工食品
加工食品

营养成分

NutriScore颜色营养等级

NutriScore营养等级 C

注意:水果,蔬菜和坚果的数量没有规定,他们对该等级做出的积极贡献可能不被考虑。

每一百克含有的营养成分

中等数量17 g 脂肪在中等数量中
中等数量4.3 g 饱和脂肪在中等数量中
最高含量15 g 在最高含量中
存量少0.03 g 食盐在存量少中

分量: 65g


与同类产品的平均值比较

(359 产品)
(611 产品)
(1147 产品)
(1709 产品)
(2186 产品)
(2213 产品)
(5142 产品)
(19791 产品)
(21807 产品)
(34090 产品)
(102220 产品)
(119044 产品)

→ 请注意:对于每种营养素,平均值是针对已知营养素数量的商品计算的,而不是针对该类别的所有产品。

营养成分 As sold
对于 100 克 / 100 毫升
已准备
对于 100 克 / 100 毫升
已准备
每份 (65g)
Mueslis with chocolateChocolate cerealsMixed cereal flakes木斯里Cereal flakesFlakesBreakfast cerealsBreakfastsCereals and their productsCereals and potatoes植物性食物植物性食物与饮品
能量 (kJ) ???1,880 kj1,770 kj1,760 kj1,760 kj1,670 kj1,670 kj1,670 kj1,410 kj1,430 kj1,440 kj1,060 kj924 kj
能量 (kcal) 461 kcal557 kcal362 kcal+5%+10%+11%+11%+17%+17%+16%+45%+33%+35%+58%+84%
能量 1,929 kj
(461 kcal)
2,330 kj
(557 kcal)
1,515 kj
(362 kcal)
+4%+10%+10%+11%+16%+16%+16%+43%+33%+35%+63%+87%
脂肪 17 g21.5 g14 g+8%+65%+33%+34%+101%+101%+114%+209%+234%+166%+53%+89%
- 饱和脂肪 4.3 g4.92 g3.2 g-19%+30%+21%+24%+98%+99%+105%+174%+203%+221%+123%+159%
碳水化合物 63 g75.4 g49 g+2%-10%+2%+3%-4%-4%-7%+4%+5%+11%+94%+119%
- 糖 15 g24.6 g16 g-24%-40%-16%-14%+15%+15%-12%-63%+156%+218%+72%+79%
膳食纤维 8.2 g8.15 g5.3 g+9%+43%+2%-0%+11%+10%+17%+86%+77%+81%+107%+132%
蛋白质 10 g11.2 g7.3 g+10%+27%+5%+3%+5%+5%+10%+156%+8%+12%+71%+102%
食盐 0.03 g0.154 g0.1 g-88%-94%-85%-85%-92%-92%-93%-83%-90%-95%-94%-93%
0.012 g0.062 g0.04 g-88%-94%-85%-85%-92%-92%-93%-83%-90%-95%-94%-93%
111 mg111 mg72.1 mg+22%+16%+12%+12%+7%+7%+9%-3%-4%+3%-16%-8%
Nutrition score - France 7 7 7 -27%-31%+29%+30%+69%+71%+23%-26%+352%+146%+109%+83%
Nutri-Score CCCCDCCCCCCBCCC

添加产品 openfoodfacts-contributors.
上次修改产品页面时间 openfoodfacts-contributors.
产品页面已被修改 axelbrct, beniben, benjamin-a, cdmad, dimitri, florian-pons, guillaume-samson, kiliweb, kiwi31, magasins-u, mike89, miles67off, morganesh, nouky20, philanne, scanbot, sebleouf, yuka.R0lBTkFaVStuZndiaTlodi9FK1AyY29xeXNTRGUwL29kN1k2SVE9PQ, yuka.R0lRdVNyUWx1OXhTaGNJNnBpLzEwZmxwL1lhRmNuaXJHZFFNSWc9PQ, yuka.Ri9Fdks3MFJ2Tk1Qc2NjdXpqL0syNGhzNEp1SFIybTdjY2c5SVE9PQ, yuka.RjQ0dFRMd0JpUGNrd1AxdThnM2MrODlQd2ErWFFGT29DckE2SVE9PQ, yuka.RnFRUENhb3Z1Tkl2cHNZVXpEci93dmxyLzVXU1IzMk5BZWc4SUE9PQ, yuka.RnJJR1NMNHJ2TnNOb3NNNjVDLzMwSXRIeHJHQVpsMjZLUFV1SVE9PQ, yuka.RzZBUkw1MGF2YU16dXN3d3BoTFc2Tk5wNTcrNVVXZTJPc2M2SVE9PQ, yuka.SC9zNkFZOERuL2NPbU1VWHp6Q055ODl2bnJDekF6cnNKZmNSSWc9PQ, yuka.SEtJR0hhMFpnOTBOZ3NjeG9TSE0rdmd1K3BhTVZINjZlL29YSWc9PQ, yuka.SEtzTVFLOERwYWc2aS9JNDd6cjZwWU5WK2NXMFJGK3JkdEFBSVE9PQ, yuka.SFlNL0ZyWVJoK1VIbWMwejR5UFJ4b05MMThYd1oyQ3ZkTUZLSUE9PQ, yuka.SHFZY09ZWS9tUGd2cWNjdjgwTC80ZUJQbXNlc2VUaUpHZWtjSVE9PQ, yuka.SHJsY1NwdzlsL1F2dzhBUjVpalE0K3BMbXFDNVdYeThFY1U4SVE9PQ, yuka.U3F3RUM3c3JtTVFHZzhZLzBEZmZ5ODE2M2NhTGNVcnNMTm8rSUE9PQ, yuka.UTV3T0NvVStuTmM2b2N3dXhTenovK3BvMnBXMmJ6dXlCYllCSVE9PQ, yuka.UVlVaUU3WTlxLzhxeE1ja3BTL0x4bzEzekw2RWNIdTRBTFl3SVE9PQ, yuka.Ui93dERaWlorOEJTc2NRZTQwM2wvOTlMMXMrS1dqbXhjOVFySVE9PQ, yuka.UlBGWUhweFFyUHMzbnYwOStBL1c0dFYzblpXR1ExNlJjTXBQSUE9PQ, yuka.UlpvTE02bzVpTWNYcHZOanpqTFh4b0l1bXFHQ2QwYnBHdUVOSVE9PQ, yuka.Um9BQUVZTmYrZmRWd3ZJYnhSYU41T3N0K0phZ2NVYW1CdHNKSVE9PQ, yuka.Uzd3L0ZwMGVpS0ZWdXNJUnp4YUt3dFoxNmJPM1Z6aVpEY005SVE9PQ, yuka.V2FvQ0NmMC9qTWd0bXNJNndValp3UFZGLzhTVWVUcTVBYlFlSVE9PQ, yuka.VC9sZlNmd0JvL1VNZzg4QzBrTHowOThyNkllTFIyK3lkdUVJSVE9PQ, yuka.VDVzTk43Z0gvdFk2dXZBNCt4TFZvY3grbmNLcGVqMmJLY29jSVE9PQ, yuka.VjZVQURxNWZnTUVNbXZkbjF4YjEvb2w3MXJLMGRtYnNJY3hNSVE9PQ, yuka.VjZrY0ZMa2dsdEFweFBFQzF5N3Q1TTlQMnErZ1VIMk5MZkEwSVE9PQ, yuka.VkpBS1RJOVFpNklRaDlnMDMwM1I4NGhSeDdDclFqeXhlOE04SUE9PQ, yuka.VkpFSFA3MGNuY2twcDlvQW9rL2t4UHRXN1lhaVpsMnRCK2dQSVE9PQ, yuka.VkxzTUNaWUVsc1lEb3NRbnpFajUyTUpPbTQyR0JYR0dldTh3SVE9PQ, yuka.VzUwYVFaOFpudVU0bXRndW9VUC95OWhYLzdxTmNubVpGN1VQSWc9PQ, yuka.WDZZSkMvVWl2T1lXb3RveHdCRHUxK3Q1eE1UMFV6cm9kTXBQSUE9PQ, yuka.WG9Ra0RLOEh2UDRzb3NkbS93UE0vZEpaK2NQelR6eVRNUFE3SUE9PQ, yuka.WGZzdUFKOGdoLzRZdFBNT3d3dkV3dWg1K3FPWlhuR2FOUFpLSVE9PQ, yuka.WHBFT0FxbFlnZWc0bThJVS9rS0wydmRhMXFiMmYwQ0hMTGNLSWc9PQ, yuka.WHFJUEw2WXErdkFibTgxZytCeUxwOGh4NUx5VFhEaXRMdW9lSWc9PQ, yuka.WS9wZktxVWNvK1lVcE13a29CTFgyUEowNVk2TlIyN3JOT29hSVE9PQ, yuka.WTYwcklQc3h2TVlHdWNVNTVFUFB4dlJTMnFLaVhXQ3ljT2dCSWc9PQ, yuka.WTdnOEM2Z01xdmNobWNWajB5TEU5UEZ3Nk1TRmR6aXVNOUlLSWc9PQ, yuka.WVA4NUdaZ091T1VFdy9BRHdqZU94UEV2bjVLdldYeVBDc3dZSVE9PQ, yuka.WVB4ZUtvMGtxY3NIaGZZZXBnbUwxK0pvOWJ1RFVsdXVPc0F4SVE9PQ, yuka.WXFRNUQ3WmJtc0VoeDhJYnd4YnY0WWhUNVlldURIenBDUEZLSVE9PQ, yuka.WXZBSlFhRTdtUGRWdWZFeC93enQ5TnQrN0s2UGZWUHZJTHNOSWc9PQ, yuka.WjRJZEdZSXpvdk1KcWYwejB5N2I1ZEZueGNDU2REanRJTzA2SUE9PQ, yuka.WjRjT0NvWWxtTlVudWNZbjdoVDE2OGhuMzVxdVprMnJCUHNUSVE9PQ, yuka.Wm90Wk5vVU9wZXNxbDhjZ3d3akxvTmN2blkrMFJteUlOT2dKSWc9PQ, yuka.Wm9JbUlQOVp0TWdVdk1Jbnp6TEh3UForbnJXUlUwaXlBZU1XSWc9PQ, yuka.Wm9ZYVNhb2VuZWtQZ01jc3hpbm55OUY0d2J1N1pWMnFHZk04SUE9PQ, yuka.WmZGZkx2ODhqTWxRa3ZkaDBpdkZ4ZXQrOWJtTlh6S1JMdXdCSWc9PQ, yuka.YTUwL1Nvb0t2Tm9ta3NVTzhoTHZvOWR4enJ5WFV6T0hBT3dCSWc9PQ, yuka.YTVrSkg0c2Z1S01ubk1BMzNoek8rY2wxN3NXVVIwanJNdVlZSVE9PQ, yuka.YTZkZUhQa3YrOGhVcDhFY3pDK0w0dXBwN01TeFR6aXVEZGNySVE9PQ, yuka.YUwwdUNKUmI5NkFWa2NBYzFCemx5TkZybUpTWlEyZUZGc280SUE9PQ, yuka.YVAwa0FxWWs5djBRaXRzeDJ4cUpxOWxVOXJDR2ZGaU5GdG9JSWc9PQ, yuka.Ykw0eUVMaFlqUHdRaXZBUzVSM0VvOHhZLzQyd2NYSzFNdkVSSVE9PQ, yuka.YkxzOFRZWWl2OUlqcWZJUTBDanEyL2xlMmJUeURVeUpOZllJSVE9PQ, yuka.YmJnNE02QmZuY1V4a2NVNXBnNksyb01zMThiNFZqbWVKck1jSVE9PQ, yuka.ZDVvZUlyUlJsdU1Fa2NBdzFFUHExSTVINkk2VlpIem9FTThOSVE9PQ, yuka.ZTQxYU1QMEJtTjB4b3NObit3N1I1OXhXeHBpRVhuT2VBZm9YSWc9PQ, yuka.ZTRBOU5xazd2YWdFdjlvQW9STGIrZkZOKzRHSlcxdTZEK2tJSWc9PQ, yuka.ZXY0UkZiMEJxc2M2b1Axdi9EVGwvUE1sOXI2clZHZTJJclF4SUE9PQ, yuka.Zks4dkVvTUYvOE1LbE1FT29CVEYwTUJ3MTV1R1pHaWFHdnNPSVE9PQ, yukafix.

如果数据不完整或者不正确,可以通过编辑此页面来完成或者修改