Cristalline - Cristaline - 50 cl

条形码: 3268840001008 (EAN / EAN-13)

产品特点

成分

→ 成分按照重要性排列(数量)

成分列表::
spring water

如果本产品有汉语的成分表,请添加。 编辑页面

分析成分:
en:Palm oil free en:Vegan en:Vegetarian
→ 该分析仅基于列出的成分,不考虑加工方法

NOVA集团

未加工或最低限度加工食品
未加工或最低限度加工食品

营养成分

NutriScore颜色营养等级

 B

⚠️ 警告:标签上没有注明水果、蔬菜和坚果的含量,它是根据配料表估计的: 0

每一百克含有的营养成分

0 g 脂肪在存量少中
0 g 饱和脂肪在存量少中
0 g 在存量少中
0.00475 g 食盐在存量少中

份量: 1g


与同类产品的平均值比较

(15 产品)
(26 产品)
(37 产品)
(349 产品)

→ 请注意:对于每种营养素,平均值是针对已知营养素数量的商品计算的,而不是针对该类别的所有产品。

营养成分
营养成分 已售出的
对于 100 克 / 100 毫升
已售出的
每份 (1g)
与它比较:: en:boissons-sans-sucre-ajoute 与它比较:: en:eaux-de-sources 与它比较:: en:eaux 与它比较:: en:boissons
能量 0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
-100% -100% -100%
脂肪 0 g 0 g -100% -100% -100% -100%
饱和脂肪 0 g 0 g -100% -100%
二十酸 0 g 0 g
二十二酸 0.002 g 0 g
Α-亚麻酸 0.004 g 0 g -97%
花生四烯酸 0 g 0 g
碳水化合物 0 g 0 g -100% -100% -100% -100%
0 g 0 g -100% -100% -100%
膳食纤维 0 g 0 g -100%
蛋白质 0 g 0 g -100% -100%
食盐 0.005 g 0 g -84% -94% -83% -92%
生物素 150 µg 1.5 µg
Bicarbonate 7,700 mg 77 mg
0.15 mg 0.002 mg
氯化物 0.5 mg 0.005 mg
3.9 mg 0.039 mg -92%
2.5 mg 0.025 mg
Fluoride 0.03 mg 0 mg
氢离子浓度指数 7.7 7.7
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % 0 %
Sulfate 0.6 mg 0.006 mg
Nitrate 0.1 mg 0.001 mg

包装

回收说明和/或包装信息:

1 bouteille plastique à recycler

包装方面:
数量 形状 材料 循坏利用
en:Unknown PET

数据来源

添加产品 vichenze
上次修改产品页面时间 halal-app-chakib.
产品页面已被修改 aleene, antoineprv, apash, audrey87, baron-laure-anne, beniben, charlesnepote, codezigo, cominou, date-limite-app, ecoscore-impact-estimator, ethic-advisor.7059dc87-6f55-4605-b112-13dc3c35a5cb, fab74140, floriane-yuka, foodfighters, foodviewer, glaz, gmlaa, hugopeuze, inf, jeanbono, jecrivaine, jeremy64, jobertic, julie-yuka, julmars, karbon, kawikiwi, kiliweb, makazy, marilyn, melanie05, metalliguitare, mumu, nvallas, off.10f24f24-aeaf-4c7e-8bed-7c472c8a02f1, off.129adb96-a7eb-42c3-a277-e5f87e74486b, off.41aa5cd5-3255-43a8-927d-2dc5ef60d7fd, off.42c0c50a-2e81-472b-9275-8a65cc9fb1c7, off.579cd4ba-23c0-429b-8607-0c208c4bf7d1, off.beec5bad-e0ab-4815-8ce2-9d1c2376d2bc, openfoodfacts-contributors, pepapipi64, product-scanner, raphael0202, roboto-app, scanbot, sebleouf, segundo, sonial, soniav14, stephane, tacite, teolemon, yuka.RjVJeEVmb21pY2tYbWNFSDNqV013OVZINGE2c1JYTHFFUGM2SUE9PQ, yuka.RzVBTUhLRmZ2ZGtXdzhJMzVSVGZxNDVVMXErM1IyZW1Gdk1qSVE9PQ, yuka.SHFVaUsvMVI5dmRSdFBJVHhoN0wrSTFuNlllUlVXK3FNY3cvSVE9PQ, yuka.SHFvZERZOGhoZmcxcWNVZTkwdmU5SWtvOTd1U1hYRzFjT293SVE9PQ, yuka.U3FZd0gvd0doOEFUeXZZUXpEcjd3L3RreTdxNVkySzRFc0UrSUE9PQ, yuka.U3FvSkdyc0t1UE1xdk0wN3dEZUU2T2xLMTdPSUFIenFON2MwSVE9PQ, yuka.U3JJU0RwMGp2cU1qb1BFbit6YkYrdlpvd2JTb0F6cUpKT3RKSVE9PQ, yuka.UTdBY1FaVU1pYWxidGNJWXcwbnA1UE43M3BTeGZIM3VDZGNYSVE9PQ, yuka.Um9Na0haMENyNlkxaFBBZTJ6THg5ZlJjL2JpVEJHYm9FZklxSVE9PQ, yuka.UzRRaE1abytyS2s0cGM4KzQwbUlvTzVPOWFHQVhtNjNPY1kzSVE9PQ, yuka.V0k4TUVhWWJtYVFWaGZjR3BUSHp5TXd1bjZPWVZHZUtJZTVQSUE9PQ, yuka.V0t3ZVFmd28rK1k0bnNFQm9Falczb3NveGJ5dmRHK2xKOUVLSVE9PQ, yuka.VDVBcVFMOGp0T2N0a3MwbjRoU0oyZU5ubTY2TlRVVHZjYlVZSVE9PQ, yuka.VkxnRU43NElyZVkzZ2NZbjN4K0s0b05VK0s3eGRIdVZGTWc5SUE9PQ, yuka.WDc0bkRmZzUrYVFBc3ZBaDJFM05vUDFUeFpYMWNVaVBBc3NPSWc9PQ, yuka.WEljdkg1NWZxNmdMcWM4NnBoSFY2TjlrNXJtTkF6aVFMOHBOSUE9PQ, yuka.WFk4TkhhYy91UE1CdnNJY3BoZko5ZHRFbmFMeFVHRHROdTBLSVE9PQ, yuka.WVo1ZUM1VVEvS1Vid2RzVHdDamNxOEFzN1pDTFpsdVdNZFEySVE9PQ, yuka.WkljOUZvb0lxdkk2bnNBUTRnSFM0OWwwL3BhUWVWbWxLcm9CSWc9PQ, yuka.WlB0UklvSmZuT0phcTh3ZjBpekZ5UHN2eHNYM0FXYWVGc1kxSVE9PQ, yuka.YUpvc00vVXNsdXRYdThZbm9CK01vL2h0N0tINWZXeWNNTkVnSVE9PQ, yuka.YXI0TUhJUU5pZmtoa2ZZWHBTenoyTkFxbVo2VlJFM3RFUEEzSVE9PQ, yuka.YjUweE1hbzYvcVlQbDhRbXAwajV4WWd0bmNXM2RGdXdOdlpPSUE9PQ, yuka.YmE4NU5wb25pOGdPbXNRODlFdlc2STR2NnBHMlRXS3lDclk5SVE9PQ, yuka.ZDdndkY0RWsvdHN3dnZFYnh6RDgvb05NbU1LT1dHQ25OclFXSWc9PQ, yuka.ZEpFS1NvZFpxOWNtdTg4TzNVaitwL3hQNE1halhXYUdPdGNTSVE9PQ, yuka.ZTRZaUtZRUZxdVpib2RvODFSYjV3TlpNNjcrRVYzbXRPYkpJSUE9PQ, yuka.Zi9nWVBMd1lnLzhRcS9FZzJ6VEkrKzVKeWFPNGRENnpGN282SVE9PQ, yuka.ZklkUk82Y2ZxL29ZcThJVjNDN0w1OU5Td0thT1VUdVpFc3dOSVE9PQ, yuka.ZlljWkRJZ3Q5c05SbWNRejRrejJwTmRWd0xHWllIdWNkcklySVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkEaAvnch2rOHiHhhEax28uMAJbkbdtAs5WhNqg, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmtmT_P3kwzHbyHlyG6I2e6IJbyzZ8xs4oOlAqs, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnxAdebuujvkGjLVhUyRyvCtM5HRT8h0yNTgMKg, z-loudet.

如果数据不完整或者不正确,可以通过编辑此页面来完成或者修改